16 decembrie 2012

SNC - Fragmentarea societatii

    Mulţi oameni cu mintea deschisă se întreabă : Oare care este rolul multiculturalismului ? Oare de ce la nivel politic vocea majoritarilor nu este auzită ? De ce etnocentrismul şi omogenitatea etnică sunt prezentate ca nişte lucruri diabolice ?
    Răspunsul se regăseşte în procesul de  fragmentare a societăţii. "Elita politică" din prezent are nevoie de această fragmentare fiindcă doar în acest mod ea poate deţine controlul asupra populaţiei. Această fragmentare este generată de conflictele artificiale create tocmai pentru a-i ţine în şah pe cei care chiar îşi doresc să aducă o schimbare benefică.
    Acesta este şi motivul pentru care minorităţilor li se spune că trebuie să ceară mai mult de la majoritate, iar majorităţii i se spune că trebuie să se supună cererilor venite din partea minoritarilor, în acest mod se creează o stare de tensiune între majoritate şi minorităţi, deoarece majoritarii se vor simţi ameninţaţi de către minoritari, iar minoritarii la rândul lor se vor simţi ameninţaţi de către "rasismul majoritarilor " , astfel asistăm la procesul de fragmentare a naţiunii.

 
Simbol Feminist
  

    Feminismul în varianta lui actuală şi extremistă ( mai nou împreună cu masculinismul ), au rolul de a distruge celula de bază şi anume familia, astfel se creează artificial o situaţie de tensiune între bărbaţi şi femei, fiindcă astfel bărbaţii cât şi femeile, în loc să facă ceea ce au fost sortiţi să facă ( adică o familie ), se vor confrunta pe motivul idiot legat de cine discriminează mai mult, femeia sau bărbatul.
    Şi la nivelul copiilor şi al tinerilor a avut grijă această pseudo-elită să creeze tensiuni, deoarece datorită scăderii simţului ierarhic, copiii nu vor mai avea respect pentru profesori şi nici pentru persoanele mai în vârstă decât ei, astfel se va crea, tot într-un mod artificial, un front al tinerilor şi unul al vârstnicilor.
    Omogenitatea etnică şi etnocentrismul nu sunt nişte lucruri atât de rele pe cât vor unii să le facă să pară, deoarece aceste elemente asigură echilibrul dintre majoritari şi minoritari. Această omogenitate etnică este necesară pentru fiecare stat care îşi doreşte să funcţioneze, fără a exista pericolul dezintegrării, fără a exista pericolul "yugoslavizării".
    Poporul român reprezintă un model interesant de omogenitate etnică, deoarece românii au supravieţuit datorită acestei omogenităţi, dar în acelaşi timp această omogenitate nu a fost dusă la extrem. Pentru a mă face mai bine înţeles voi da un exemplu.

Roşcată cu ochi albaştri
  

    Acest exemplu va fi reprezentat de către relaţia dintre moştenirea tracă şi cea a romanilor. Tracii din punctul de vedere al trăsăturilor aparţineau rasei nordice, adică erau blonzi şi roşcaţi cu ochi albaştri, romanii în cea mai mare parte a lor, aparţineau rasei mediteraneene, adică erau şateni sau bruneţi.
   Chiar dacă românii, din punctul de vedere al aspectului fizic, aparţin rasei mediteraneene, asta nu înseamnă că Tracismul din ei nu există. Motivul pentru care caracterele mediteraneene sunt mai evidente este reprezentat de faptul că tracii într-un anumit timp istoric s-au combinat şi cu mediteraneeni, iar din punct de vedere genetic caracterul mediteraneean este cel dominant, pe când cel nordic este recesiv ( faptul că el este recesiv nu înseamnă că se pierde ci mai de grabă stă ascuns ).

Româncă
  

    Românii au fost o etnie viguroasă deoarece de-a lungul istoriei nucleul etnic a fost nealterat, însă în acelaşi timp au fost asimilate şi elemente străine. Elementul tracic primordial a fost şi este important datorită faptului că el a reprezentat nucleul, elementul latin a reprezentat învelişul acestui nucleu, iar din aceste două elemente apropiate s-a născut Poporul Român. De-a lungul istoriei acest nucleu a mai asimilat şi elemente germanice ( gepizii, goţii ), elemente slave ( tiverţii şi ulicii ) şi elemente turcice ( pegenegii şi cumanii ).

Războinici Traci


    Problema multiculturalismului artificial este cea reprezentată de faptul că această ideologie "pacificatoare" în loc să favorizeze asimilarea străinilor în trupul naţiunii ea practic fragmentează naţiunea. Acesta este şi motivul pentru care popoarele care îşi păstrează nucleul supravieţuiesc, iar cele care îl cedează de dragul unei utopii vor dispărea.
   Partea tragi-comică este reprezentată de faptul că într-un mod oficial se spune despre actualul multiculturalism artificial că are rolul de a armoniza relaţiile interumane, însă într-un mod neoficial această armonie nu poate fi atinsă atât timp cât societatea devine şi mai fragmentată decât era.


Sigla Imperiului Roman
 

     Cucerirea unui popor prin fragmentare nu este o metodă nouă, ea are ceva vechime. Un prim exemplu concret în acest sens este cel reprezentat de romani, care după ce cucereau un teritoriu aduceau în acea regiune o multitudine de popoare pentru a asimila poporul cucerit în Imperiu.
    Un exemplu mai contemporan a fost cel al ultimei dinastii care a domnit în China, respectiv dinastia Qing, în timpul căreia chinezii majoritari au fost conduşi de către elita manciuriană aproape 300 de ani ( 1644 - 1912 ). Elita manciuriană pentru a-i conduce pe chinezii majoritari a trebuit să-i fragmenteze deoarece ei ştiau că nu puteau face faţă chinezilor dacă erau uniţi şi din această cauză în caz de revoltă înfrângeau fiecare fragment în parte.

Sigla Imperiului Qing
 

   În concluzie, această fragmentare a societăţii este dorită de către cei care vor să o controleze mai uşor, iar ţinând cont de faptul că această fragmentare este dăunătoare pentru existenţa unui popor în timp, atunci românii trebuie să o respingă. În mod evident  propaganda anti-românească va prezenta această rezistenţă ca pe ceva nedemocratic, în timp ce ideologia lor va fi prezentată ca fiind progresistă şi umanistă, iar ei îşi vor adjudeca rolul de eliberatori.
   Alternativa există şi ea este mult mai umanitară decât Multiculturalismul extrem stângist, acea alternativă este reprezentată de Dreptul la autodeterminare al Popoarelor .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu