4 noiembrie 2012

SNC - Religia

     Dacă acum câteva secole educaţia religioasă reprezenta o componentă principală a vieţii culturale Europene, în prezent situaţia s-a schimbat într-un mod radical deoarece importanţa educaţiei religioase este ignorată.
     Ignorarea importanţei deţinute de către legătura dintre religia şi cultura pentru un popor duce într-un mod inevitabil la decăderea acelui popor. Datorită educaţiei de sorginte neo-marxistă impusă de nişte auto-intitulaţi europeni ( ei în cea mai mare parte nici nu sunt nativi europeni ) mulţi europeni au căzut într-o ingenioasă capcană de tip pseudo-intelectual, o capcană care are un înveliş european, dar care de fapt are o esenţă anti-europeană.
    Aşa cum fundamentul civilizaţiei japoneze este reprezentat de Şintoism şi Budism, fundamentul civilizaţiei arabe este reprezentat de către Islam, la rândul ei civilizaţia neamurilor nativ europene are ca fundament religia Creştină. Acesta este şi motivul pentru care indivizii care de vorbesc de civilizaţia europeană fără să precizeze rolul fundamental deţinut de către religia Creştină sunt nişte semidocţi, , voi explica şi de ce.


Convertirea lui Constantin cel Mare


    Creştinismul a reprezentat un element coagulant din punct de vedere cultural şi spiritual atunci când popoarele nativ europene se aflau încă în stadiul de embrion. Poporul care a făcut în aşa fel încât Creştinismul să devină religia Europei a fost cel al strămoşilor noştri traci. Pe data de  30 aprilie 311 tracul Galerius Maximianus ( 250 - 5 mai 311 d..H ) a fost cel care a dat primul edict de toleranţă pentru religia Creştină, proiectul lui Galerius a fost continuat de către un alt trac, Constantin cel Mare  (n. 27 februarie 272 – d. 22 mai 337 d. H ) care pe data de 313 d.H a promulgat edictul de la Milano, edict care a pavat calea Europei către Creştinism.
     Dacă din punct de vedere cultural şi spiritual religia Creştină a avut rolul de a dezvolta embrionul naţiunilor nativ europene atunci de ce anumiţi indivizi vor să distrugă elementul Creştin ? Răspunsul este unul simplu ei vor să distrugă neamurile nativ europene şi pentru a pune la punct această distrugere au nevoie mai întâi să distrugă liantul spiritual care a dus la trecerea de la embrion la naţiune pentru popoarele nativ europene.
     Efectele nocive ale multiculturalismului artificial, ale neo-marxismului cultural sunt cât se poate de vizibile : ducerea la extrem a conflictului între sexe, ducerea la extrem a noţiunii de materialism şi mai ales ducerea la extrem a individualismului, după cum se vede un sistem aparent democratic conţine multe elemente extremiste şi nocive pentru neamurile care le încorporează.
     Scăderea ratei natalităţii, scăderea moralităţii, creşterea discrepanţelor dintre clasele politice, discriminarea majorităţii, toate aceste elemente negative sunt produsul neo-marxismului cultural etichetat în prezent ca fiind european.
     Pentru a reuşi să ne apărăm de această ofensivă anti-europeană trebuie mai întâi să cunoaştem tacticienii acestei ofensive. Tacticienii acestei ofensive Anti-Creştine sunt fondatorii Şcolii de la Frankfurt în frunte cu Herbert Marcuse, ei sunt cripto-comuniştii care au îmbrăcat un ambalaj liberal şi  s-au autodeclarat europeni.
     Salvarea neamurilor nativ europene va veni atunci când ele vor deveni conştiente de faptul că singura şansă de redresare este reprezentată de întoarcerea la esenţa strămoşească, întoarcerea la Credinţă. Neamul Românesc trebuie să înţeleagă aceste aspecte legate de ofensiva anti-creştină pentru a şti cum s-o contracareze.     Lupta pentru existenţa adevăratei Europe a început de mult, important este de ştiut faptul  că armele principale sunt nu cele fizice, ci cele psihologice, iar pentru a le contracara este nevoie de informaţie şi cum informaţia se găseşte în cărţi, este nevoie de un zid intelectual, iar acest zid intelectual este construit cu fiecare carte citită, nu este timp de pierdut, citeşte, roagă-te şi antrenează-te !
  

 
 

2 comentarii:

 1. Părintele Meletios a ieşit din maşină şi a început să se apropie de acea congregaţie demonică, ţinând un crucifix în mână. Vraciul a ţipat la el:
  ’’Nu te apropia. Îmi vei strica munca. Pleacă repede…’’
  ’’Dar nu voi întrerupe. Vin spre tine doar ca să te felicit.’’
  ’’Nu, nu…Voi preoţii ortodocşi sunteţi vraci foarte puternici. Eşti stânjenitor numai prin prezenţă!!’’
  Lipsindu-le plinătatea Adevărului, celorlalte ’’biserici’’ le lipseşte de asemenea acel har sfinţitor. De aceea mulţi oameni se reped plini de speranţă la preoţii noştri ortodocşi.
  Când un anume preot catolic a încercat să citească Exorcismul pentru o persoană posedată de demon, demonul a râs de el sarcastic şi desigur nu s-a îndepărtat. Un alt preot catolic – după cum mi-a spus părintele Kosmas – a început exorcizarea unui posedat de demon de unul singur şi rezultatul a fost îngrozitor- preotul însuşi a ajuns posedat.
  Astfel, după cum putem vedea, singura arcă de salvare oriunde şi oricând, pentru fiecare persoană de oriunde din lume este Biserica noastră Ortodoxă cu episcopii şi preoţii noştri, care sunt în succesiune apostolică canonică, purtând adevăratul har deplin al preoţiei. Mulţumirile ortodocşilor din Congo către toţi cei carelucrează împreună pentru răspândirea Ortodoxiei în teritoriul lor, sunt nenumărate şi pentru toată viaţa.
  Acum au cunoaşterea empirică a faptului că Biserica Ortodoxă este zidul de apărare care poate rezista tuturor curentelor demonice de vrăjitorie şi idolatrie.

  RăspundețiȘtergere