5 ianuarie 2014

Nicolas Gomez Davila


   Nicolas Gomez Davila ( 18 mai 1913 - 17 mai 1994 ) a fost un gânditor de origine columbiană care poate fi considerat unul dintre cei mai intransigenţi conservatori ai secolului al XX-lea . El a câştigat un loc binemeritat în rândul marilor gânditor datorită înţeleptelor sale aforisme care aveau ca ţintă defectele concepţiei "moderniste şi progresive"   :

Nicolas Gomez Davila


  - "Individualismul este leagănul vulgarităţii" .
 
  - "Gustul moderniştilor pentru originalitate îl face pe artistul mediocru să creadă că secretul originalităţii constă în simplul fapt de a fi diferent " .

   - "Adevărurile nu sunt relative . Opiniile despre adevăruri sunt relative " .

   - " Trupul este o invenţie a sufletului " .

   - " Societatea ideală ar fi cimitirul măreţiei umane " .

   -  " Violenţa nu este necesară pentru a distruge o civilizaţie . Fiecare civilizaţie moare atunci când se depărtează de valorile unice care au creat-o " ( aşa stau lucrurile şi cu civilizaţia Europeană care în prezent se află într-un mare pericol tocmai datorită corectitudinii politice care nu are nimic european în ea ) . 

    - " Stânga ( concepţia neo-marxistă ) susţine că partea vinovată într-un conflict nu este cea care râvneşte la bunurile altora , ci cea care-şi apără propriile bunuri " .

    - " Omul modern nu iubeşte , ci caută refugiu în iubire , el nu spera, dar caută refugiu în speranţă , el nu crede , însă caută refugiu în dogmă ".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu